Informacje ogólne

Biuletyn Informacji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(jednolity tekst, Dz. U. z 2016 r., poz. 1764) każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2058)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r., nr 10, poz. 68)

Internetowy System Aktów Prawnych Sejmu RP – Informacja publiczna

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (pdf) – pobierz
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (rtf) – pobierz

Autor: Maciej Kazulak, 22 lipca 2016 10:57
Ostatnia modyfikacja: Krzysztof Buczyński, 14 stycznia 2019 10:28