Historia szpitala

     Powrót

„…Warszawski Uniwersytet Medyczny współpracuje z kilkoma szpitalami – w tym, ze Szpitalem, który ma 40-letnią historię i jest największym w Polsce – Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalem Klinicznym przy u. Banacha 1A. Szpital ten jest główną bazą dydaktyczną I Wydziału Lekarskiego, ale edukują się w nim także studenci pozostałych wydziałów Uczelni oraz lekarze na różnego rodzaju kursach i szkoleniach.
Jest to szpital wieloprofilowy, gdzie leczy się i operuje większość schorzeń dorosłego człowieka. Wiele z Klinik to jednostki o najwyższym poziomie referencyjności. Kierownicy Klinik są lub byli Konsultantami Krajowymi czy Wojewódzkimi w swoich dziedzinach, bądź też prezesami polskich i europejskich towarzystw naukowych. Szpital wyposażony jest w nowoczesny sprzęt gwarantujący wysokiej klasy diagnostykę, dysponuje unikalnymi metodami leczenia i diagnozowania, w tym procedurami wysoko specjalistycznymi.
Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny oprócz sukcesów medycznych, może poszczycić się osiągnięciami naukowymi i dydaktycznymi. Większość klinik bierze udział         w licznych, renomowanych międzynarodowych badaniach klinicznych, prowadzi własne ogólnopolskie badania oraz realizuje wiele programów badawczych w ramach grantów przyznanych przez Komitet Badań Naukowych. …”

„Najbardziej spektakularne dokonania, nagłaśniane przez media:

 • pierwsze w Polsce zakończone sukcesem jednoczesne przeszczepienie nerki i trzustki w 1988 r.,
 • pierwsza udana allotransplantacja komórkowa przytarczyc, wykonana w 1990 r.,
 • pierwsza w kraju samodzielnie wykonana przez polskich chirurgów operacja laparoskopowego wycięcia pęcherzyka żółciowego (1992 r.),
 • rozpoczęcie w 1997 roku i włączenie do rutynowego postępowania nowatorskich metod wewnątrznaczyniowego leczenia tętniaków aorty brzusznej,
 • pierwsza w Polsce, udana operacja rekonstrukcji drogi pokarmowej wolnym unaczynionym autoprzeszczepem jelitowym z użyciem fragmentu jelita cienkiego w marcu 1986 r. i segmentu krętniczo-kątniczego
 • we wrześniu 1995 r. wprowadzenie operacji laparoskopowej nadnerczy jako rutynowego i standardowego leczenia w chorobach tego gruczołu (1997 r.),
 • rozpoczęcie w 1999 r. programu przeszczepiania wątroby od dawcy żywego,
 • pierwsze przeszczepienie autologiczne u chorego na szpiczaka plazmocytowego i pierwsze przeszczepienie allogeniczne od dawcy rodzinnego (1999 r.),
 • pierwsze w Polsce przeszczepienie wątroby od żywego dorosłego dawcy dla żywego dorosłego biorcy (2002 r.),
 • po raz pierwszy w Polsce pobranie nerki od żywego dawcy z wykorzystaniem małoinwazyjnej techniki wideoskopowej (2003 r.),
 • po raz pierwszy w Polsce jednoczasowe przeszczepienie wątroby i nerki u chorego dorosłego ( 2005 r.), wprowadzenie żywienia pozajelitowego i żywienia domowego w 1983 r.. Przez wiele lat CSP CSK było jedy-nym miejscem w Polsce prowadzącym tego rodzaju wysokospecjalistyczne leczenie,
 • pierwsze w świecie jednoczesne przeszczepienie trzech jednostek krwi pępowinowej u chorego na ostrą białaczkę limfoblastyczną z chromosomem Filadelfii ( 2004 r.),
 • stworzenie zespołu multidyscyplinarnego chirurgii podstawy czaszki oraz pierwszego całkowicie polskiego zespołu wszczepiającego słuchowe implanty pniowe w leczeniu całkowitej głuchoty w przypadkach mnogich guzów mózgu w przebiegu NF2 – 2008 r., w 2010 r. taką operację wykonano jednocześnie obustronnie i była to pierwsza taka operacja na świecie,
 • współpraca interdyscyplinarna w zakresie zabiegów hybrydowych w miażdżycy wielopoziomowej i chorobach strukturalnych serca, kardiotoksyczności leków onkologicznych, badania na temat genetycznego
 • podłoża chorób serca, diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu oraz niewydolności serca w laminopatiach,
 • wpływie chorób przyzębia na rozwój miażdżycy oraz telemedycynie (od 2006 r.),
 • wykonywanie przezskórnych zabiegów w leczeniu chorób strukturalnych serca. W zakresie programu przez-cewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI) u chorych ze stenozą zastawki aortalnej wysokiego ryzyka operacyjnego SPCSK należy do liderów w Polsce (2010 r),
 • prowadzenie prac nad wykorzystaniem komórek macierzystych pobieranych bezpośrednio z tkanki tłuszczowej chorego po świeżym zawale serca celem regeneracji mięśnia sercowego (2013 r.).”

Marek Krawczyk, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Historia-SPCSK.pdf

fragmenty  z książki pt.; „Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 1975-2015” pod redakcją Marka Krawczyka, Magdaleny Zielonka, wydanej z okazji jubileuszu 40-lecia istnienia SPCSK

 Powrót

Autor: Maciej Kazulak, 22 lipca 2016 10:58
Ostatnia modyfikacja: Krzysztof Buczyński, 4 października 2016 11:53