Instrukcja korzystania z BIP

Powrót

Strona podmiotowa BIP Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego (SPCSK) tworzona jest zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (jednolity tekst, Dz. U. z 2016 r., poz. 1764)
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. (Dz. U. z 2007 r., nr 10 poz. 68)

Poruszanie się po stronie podmiotowej BIP SPCSK umożliwia menu umieszczone po prawej stronie ekranu.

Powrót do strony głównej BIP SPCSK możliwy jest poprzez kliknięcie na nagłówek „BIP SP CSK” z logo szpitala.

Do szybszego wyszukania żądanej informacji służy pole wyszukiwania umieszczone po prawej stronie nad menu głównym. W pole to należy wpisać słowo (lub słowa) kluczowe, a następnie kliknąć przycisk szukaj lub nacisnąć na klawiaturze przycisk Enter. Po wykonaniu tej operacji wyświetlona zostanie lista artykułów spełniających zadane kryterium wyszukiwania.

Odnośnik do głównej strony Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.gov.pl/) znajduje się poniżej menu głównego w menu Odnośniki jak i pod logo BIP umieszczonym w prawym górnym rogu strony.

W menu Odnośniki znajduje się też odnośnik do głównej strony serwisu internetowego SP CSK (https://spcsk.pl/).

Dodatkowo pod każdą stroną publikowaną na BIP SP CSK umieszczana jest informacja o autorze, dacie utworzenia, dacie ostatniej aktualizacji oraz imię i nazwisko redaktora dokonującego zmiany.

W Biuletynie oprócz treści bezpośrednio podanych na stronie, znajdują się również informacje dołączone w postaci plików do pobrania, do których można dotrzeć za pomocą odnośników. Pliki te zazwyczaj są publikowane w formacie PDF (Portable Document Format) i obsługiwane bezpośrednio przez przeglądarką internetową lub odczytywane za pomocą jednego z ogólnie dostępnych programów.

Powrót

Autor: Maciej Kazulak, 22 lipca 2016 11:01
Ostatnia modyfikacja: Krzysztof Buczyński, 6 listopada 2016 18:07