Kontakt

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

­
ADRES SIEDZIBY: ul. Banacha 1a, 02 – 097 Warszawa
ADRES DO KORESPONDENCJI: ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
NIP 5220002529, REGON 000288975, KRS 0000073036, NR RPWDL 000000018598
Sekretariat tel: 22 317 91 02 tel: 22 317 91 33
e-mail: szpital.dsk@uckwum.pl www.uckwum.pl

ZAKŁADY LECZNICZE UCK WUM:
Centralny Szpital Kliniczny / Przychodnia Specjalistyczna Banacha
ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa
Sekretariat Dyrektora: tel. 22 599 15 00, 22 599 15 10 faks: (22) 599 15 02, szpitalb.csk@uckwum.pl
Kancelaria Szpitala: tel. 22-599-22 93, kancelaria.csk@uckwum.pl
Centrala: tel. 22 599 10 00

Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego / Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02 – 091 Warszawa
Sekretariat Dyrektora: tel. 22 317 91 02, 22 317 91 33, fax. 22 317 91 15, szpital.dsk@uckwum.pl
Kancelaria Szpitala: tel. 22 317 90 31, 22 317 90 23, 22 317 90 30 fax: 22 317 90 27, kancelaria.csk@uckwum.pl
Punkt Informacyjny: tel. 22 317 91 64 tel. 22 317 91 65, informacja.dsk@uckwum.pl

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus/Przychodnia Specjalistyczna Lindleya
ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa
Sekretariat Dyrektora: tel. 22 502 12 00, 22 502 14 35, faks: 22 502 21 39, sekretariat.skdj@uckwum.pl
Kancelaria Szpitala: tel. 22 502 12 54
Centrala: tel. 22 502 20 00

Autor: Maciej Kazulak, 22 lipca 2016 11:01
Ostatnia modyfikacja: Krzysztof Buczyński, 27 grudnia 2019 11:14